Osborgområdet/Rysteflata har store bustadfelt på øvre side av E39, og stort potensiale for bruk av buss, dersom forholda blir lagt til rette for det. Det er i dag svært dårleg gangveg­samband mellom dagens busslommer og bustadområda. Kryssing av E39 til/frå busslomma på nedsida av vegen er eit stort tryggleiksproblem, då E39 har stor trafikkmengde og høg fart.

Hovden–Osberg

Statens vegvesen varsla i juni 2015 oppstart av reguleringsplanarbeidet for strekninga Osskarelva–Osborg på E39. På bakgrunn av innspel og vidare planarbeid ynskjer vi no å utvide dette planområdet til å gjelde strekninga Hovden–Osberg.

Osborg–Ose

Reguleringsplanen for E39 Hovden–Osborg blir ei forlenging av reguleringsplanen for strekninga E39 Osborg–Ose (PDF, 7 MB) som vart godkjent av kommunen i 2014. I planen for Osborg–Ose er det mellom anna regulert ein gang- og sykkelveg på nordsida av E39, og planen for E39 Hovden–Osborg vil legge til rette for vidareføring av denne heilt fram til flyplasskrysset (Hovden).

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Ørsta
Fylker:
Møre og Romsdal

Hovden–Osborg–Ose © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Bjørn Ove Rotlid

Prosjektleder
Telefon:
982 10 956
E-post:

Sist oppdatert: