Planframlegga ligg ute frå 10. april til 22. mai 2013.

Papirutgåver er tilgjengeleg på Biblioteket i Førdehuset og på Servicetorget på rådhuset i Førde. Kommunedelplan E39 Langeland–Moskog er i tillegg tilgjengeleg på kommunehuset i Gaular.

Du kan laste ned 

Merknader

Frist for merknader/ innspel til planane er sett til 22. mai 2013.

Send som e-post til eller som brev til Førde Kommune, Byggesak og arealforvaltning, Pb 338, 6802 Førde.

Merknader til E39 Langeland–Moskog skal merkast med arkivsak 13/413, merknader til Kommunedelplan trafikk skal merkast med arkivsak 12/2936. Merknader/ innspel som gjeld E39 i Gaular kommune skal også sendast til Førde kommune.

Eventuelle spørsmål kan rettast til

Førde kommune v/Arve Seger, tlf. 48022626,
Gaular kommune v/Janne Kristin Bøyum, tlf. 57718520,
Statens vegvesen v/Ingar Hals, tlf. 97473361,

Aktuelt for fylke(r): Vestland