Prosjektet skal legge til rette for framtidig behov for auka frekvens og kapasitet på ferjesambandet E39 Lavik–Oppedal. Frå 2025 vert det ny ferjekontrakt på sambandet og det vert planlagt for ei 4. ferje på sambandet. Liggekaien skal nyttast for nattligge for ferje som ikkje er i rute.

Plangrense E39 Lavik ferjekai.
Plangrense E39 Lavik ferjekai. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Høyanger
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
45 mill.
Oppstart:
Vår 2023
Antatt åpnet:
Vinter 2024

E39 Lavik ferjekai. Etablering av liggekai. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95 25 31 41
E-post:

Runa Aaland Eggum

Planleggingsleiar
Telefon:
95 75 61 06
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre