Statens vegvesen

  • Oppstart vår 2015
  • Silingsfase vår 2016
  • Meldt planoppstart vår 2017
  • Planprogram på høring vår og høst 2017
  • Konsekvensutredning 2017–2018
  • Kommunedelplan på høring høst 2019
  • Kommunedelplan sendt til Samferdselsdepartementet til sluttbehandling juni 2020

Nye Veier AS

Når kommunedelplanen er vedtatt, overtar Nye Veier AS prosjektet.

  • Reguleringsplan
  • Bygging
  • Drift