Ekstra runde med medvirkningsmøter

— Denne uken inviterte prosjektet til en ekstra runde med møter med ekstern samarbeidsgruppe for å diskutere foreløpige planutkast og for å komme med innspill til anbefaling av korridor.

Planprogrammet fastsatt

— Statens vegvesen skal nå gjøre ferdig alle utredninger, sammenstille plandokumentet og utarbeide plankart med planbestemmelser i henhold til fastsatt planprogram.

Stor interesse for ny korridor

— Vi var denne uken på mini-turné i Sør-Rogaland og informerte om den nye indre korridoren fra Moi til Rogaland.

Slik virker demokratiet

— Vi har fått spørsmål om det å sende inn/tegne anonyme forslag til veglinjer/korridorer til et planprogram. Her er litt informasjon om det.