Mange har meninger om ny E39

— Engasjementet for den omtrent 130 km lange firefelts vegen er stort, både i Vest-Agder og i Rogaland.

Stor interesse på Moi

— Ny-E39 prosjektet Lyngdal vest-Sandnes fortsetter med å levere for fulle hus på «Sørvestlandet».

Stort oppmøte i Bjerkreim

— Nærmere sagt var det på Vikeså misjonshus, hvor hele 120-130 Bjerkreimsbuer kom på den åpne informasjonsdagen.

Gode erfaringer fra Gjesdal

— Gjesdal ungdomsskole i Ålgård var mandag denne uken arena for første åpne informasjonsdag i forbindelse med høring av planprogram for E39 Lyngdal vest-Sandnes.

Tre alternativer for ny E39

— Nå ligger planprogrammet for den nye firefelts vegen mellom Lyngdal og Sandnes ute på høring.

Oppstart kommunedelplan og forslag til planprogram

— Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring.