Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

En avklaring om videre planprosess.

Statens vegvesen ønsker en stram framdrift for å få oversendt høringsforslag til kommunedelplan for ny E39 Lyngdal vest-Ålgård til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) så snart som mulig, slik at den kan bli lagt ut på høring.

Vi er samtidig opptatt av at planforslaget skal bli så bra som mulig før det legges ut. I midten av oktober avholdt vi derfor møter i ekstern samarbeidsgruppe i Lyngdal, på Moi og Vikeså for å få medvirkning fra lokalt hold. Vi ba kommunene om å spille inn kommentarer og spørsmål til de foreløpige løsningene. Vi ble utfordret på en del forhold som vi trenger tid til å undersøke nærmere. Den ekstra runden med medvirkningsmøter vil gjøre høringsforslaget bedre, men det tar naturligvis litt tid å vurdere innspillene.

Vi har også mottatt en del private innspill, men det foregår altså ikke offentlig høring nå. Når den tid kommer, ønsker vi mange gode innspill med utgangspunkt i høringsforslaget med konsekvensutredning.

Vi kommer til å informere om når høringsforslaget til kommunedelplan sendes til KMD for godkjenning. Det er KMD som bestemmer når høringsperioden blir, mest sannsynlig litt ut i 2019. Statens vegvesen vil da invitere til en rekke møter der myndighetene, organisasjoner, grunneiere og ander interesserte kan få informasjon. Her vil en også kunne se video av foreslått løsning, samt stille spørsmål til prosjektets medarbeidere og Nye Veier AS.

For at alle skal få rimelig tid til å sette seg inn i bakgrunnsmaterialet for kommunedelplanforslaget, kommer Statens vegvesen til å anbefale for KMD at høringsperioden blir vesentlig lenger enn minimumskravet på 6 uker.

Oversiktskart. Illustrasjon
Oversiktskart - korridorer med varianter. R beskriver korridorene i Rogaland, og A står for korridorene innenfor Agder. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder