Fredag, den 15. oktober overleverte Statens vegvesen alle planer og data for den vedtatt statlige kommunedelplanen til Nye Veier.

Den statlige kommunedelplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 25. juni 2021.

Overleveringen inneholdt plandokumenter og datamateriale på omtrent 28 gigabyte (Gb) som skal danne grunnlag for videre regulering og bygging.

Planen inneholder blant annet utredning av omtrent 92 km firefelts veg med bredde 23 meter og kalkulert pris til 34,7 milliarder kroner.

-Vi er godt fornøyde med resultatet av planleggingen og vedtaket i KMD, sier planleggingsleder Bjarte Sandve, og legger til:

-Nå ønsker vi Nye Veier lykke til med den videre planleggingen og optimalisering av veglinja. Grunnlaget er lagt for en fremtidsrettet veg, med god terrengtilpassing, og en linjeføring som i størst mulig grad tar hensyn til verdifull natur og som sparer god landbruksjord i matfylket Rogaland.

Siste overlevering på ny E39 Kristiansand-Sandnes

Denne delstrekningen er den lengste og siste i en rekke på fem som strekningen ny E39 Kristiansand-Sandnes består av. Statens vegvesen har laget fem kommunedelplaner (hvorav en statlig plan) for ny E39 (delvis E18) fra Vige ved Varoddbrua i Agder til Ålgård i Rogaland.

  • Vige - Søgne øst
  • Søgne øst - Mandal øst
  • Mandal øst - Vigeland
  • Vigeland - Lyngdal vest
  • Lyngdal vest - Ålgård

Samlet utgjør dette en strekning på 215 km langs dagens E39, eller 173 km langs ny E39 med et kostnadsoverslag på ca. 63 milliarder kroner. Dette arbeidet har foregått fra 2013 til fredag forrige uke i 2021.

Illustrasjonen ble i 2015 laget til bruk på facebooksiden "Ny E39 Kristiansand-Sandnes, Statens vegvesen". (Illustrasjon: Visuell kommunikasjon / Samir Kolukcija)
Aktuelt for fylke(r): Agder