Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at planforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen er i tråd med fastsatt planprogram. Departementet gir derfor tilslutning til at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Tilslutningsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF)

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) utarbeidet en kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør har hatt ansvaret for det praktiske planarbeidet.

- Vi er svært glad for å komme et skritt videre i prosessen mot vedtatt korridor for ny E39, sier Bjarte Johannes Sandve, planleggingsleder i prosjektet.

- Vi håper at folk benytter tiden fremover til å sette seg godt inn i høringsforslaget, og kommer gode høringsinnspill. Vi ser fram til å møte mange engasjerte folk under de åpne informasjonsmøtene vi skal arrangere, legger han til.

Fremtidsrettet ny E39 med god trafikksikkerhet og god framkommelighet

Statens vegvesen har utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, med varianter på delstrekninger. Vi ønsker nå innspill til alle korridorene, også til de som ikke inngår i Statens vegvesens anbefaling.

Planforslaget med konsekvensutredning finner du her og det er også  tilgjengelig for gjennomsyn på følgende steder:

  • Vegkontorene i Kristiansand (Rigedalen 5) og Stavanger (Bergelandsgata 30).
  • Servicekontoret i kommunene i Lyngdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Gjesdal.

Informasjonsmøter i høringsperioden

I høringsperioden vil det bli en rekke åpne informasjonsmøter der Statens vegvesen vil presentere kommunedelplanen og svare på spørsmål. Nye Veier AS vil også delta.

  • 21. oktober kl. 18.00 Kulturhuset Spira, Flekkefjord 
  • 22. oktober kl. 19.00 Lundetun, Moi i Lund 
  • 23. oktober kl. 18.00 Kulturhuset Liknes, Kvinesdal 
  • 30. oktober kl. 19.00 Vikeså Misjonshus, Bjerkreim 
  • 31. oktober kl. 19.00 Egersund Arena, Egersund 
  • 11. november kl. 19.00 Veveriet kulturhus, Ålgård i Gjesdal

Høringsinnspill

Skriftlige høringsinnspill sendes innen 10.01.2020 til:

  • Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal
  • eller til 

Merk oversendelsen med «Høring E39 Lyngdal vest–Ålgård»

Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder