Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet (SD) anbefaler korridor R2 gjennom Rogaland og støtter dermed Statens vegvesens forslag som ble oversendt departementet i sommer.

Samferdselsdepartementets tilråding er samtidig at det ikke blir fattet noe planvedtak for traseen gjennom Kvinesdal nå, melder Fædrelandsvennen.

Avisen refererer til brevet hvor Samferdselsdepartementet erkjenner overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at det ikke har vært mulig å imøtekomme synspunkter fra alle berørte kommuner i saken.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er vedtaksmyndighet for planen og skal fatte den endelige beslutningen.

Etter en helhetsvurdering landet Samferdselsdepartementet på trasévalget med det tekniske navnet A1-R2 m/V4a fra Ålgård og fram til kommunegrensen i Kvinesdal.

Som et viktig argument for å ikke velge alternativet R1 er at det vil innebære konflikt med viktige mineralressurser i Øygrei-området, skriver Fædrelandsvennen.

Les mer om forslaget fra Statens vegvesen her

Korridor R2 i Rogaland som er anbefalt av både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet er markert med rød farge. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder