Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi har fått inn omtrent 115 høringsinnspill til planforslaget. Flere omfattende innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), fylkesmennene og fylkeskommunene. Vi arbeider med å gå gjennom innspillene for å vurdere eventuelle endringer/justeringer av plan, bestemmelser eller konklusjon hvor vi anbefaler korridor.

Statens vegvesen forventer å kunne sende saken over til Samferdselsdepartementet (SD) for sluttbehandling i løpet av våren. Etter det er det opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å vedta planen.

Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder