Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har denne uken gjennomført to informasjonsmøter i forbindelse med høring av planforslaget for den nye E39 fra Ålgård i Rogaland til Lyngdal i Vest-Agder.

Møtene fant sted i Flekkefjord og Moi i Lund kommune. Fellesnevneren for begge møtene er veldig mange som møter opp og stort engasjement blant de fremmøtte. Fulle hus begge steder, med ca. 150 veginteresserte i Flekkefjord og hele 250 i Moi. Onsdag kveld er det et nytt møte og det blir i Liknes i Kvinesdal.

Her kan du se opptak av vår direktesending fra Moi

Ønsker større engasjement blant de unge

- Vi er veldig fornøyd med at vi endelig kan komme ut og orientere om arbeidet vårt og treffe folk og ta imot synspunkter, sier Torun Lynnebakken, planleggingsleder i Statens vegvesen.

På spørsmål om det har vært noen overraskelser i forhold til hva som man kanskje forventet svarer Lynnebakken slik:

- Ingen store overraskelser fra publikum. Folk er opptatt av hvor og når vegen kommer, hvilke ulemper som følger med, hvor stor bompengebelastningen blir og trafikksikkerhet. Vi gjør oss noen tanker om hvorfor de yngre ikke deltar mer aktivt i debatten. Vi skulle ønske at også framtidige brukere av vegen kommer på banen og bruker sin rett til å si sin mening om denne viktige saken.

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt er også fornøyd med møtene så langt:

- Jeg tror vi har fått fram budskapet om at det er en korridor som skal velges, veglinja er ei god linje som grunnlag for KU, og at detaljene kommer i neste planfase med regulering, sier han.

Vegen videre

Etter at alle har sagt sin mening gjennom høringsinnspill, vil alle uttalelsene bli lest grundig og oppsummert. Statens vegvesen vil så vurdere dem opp imot planforslaget, og innarbeide det prosjektgruppen mener vil styrke planene. Deretter blir materialet sendt til sluttbehandling med originalinnspill og Vegvesenets vurdering.

Siden dette er en statlig plan, er det kommunal og moderniseringsdepartementet som etter en runde med andre berørte departement, vil fatte beslutningen om en korridor for ny E39.  Da overtar Nye Veier AS ansvaret for regulering, grunnerverv, bygging og drift.

Onsdag kveld er det møte i Liknes i Kvinesdal, neste uke er det Bjerkreim og Egersund og 11. november skal vi til Ålgård i Gjesdal kommune.

Fullt hus og mye engasjement for den nye E39. Her ser vi oppmøte på Lundetun i Moi, over 200 deltakere. Foto: Øystein Aalen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder