Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Grunnlag for det fastsatte planprogrammet:

Dokumenter fra høring av planprogram høsten 2017 - Ny Indre korridor

Forslag til planprogram datert 16.10.2017 må leses sammen med tidligere hørt forslag til planprogram datert 7.2.2017 Fagnotat om vegstandard, trafikk og samfunnsnytte datert 16.10.2017 må leses sammen med tilsvarende notat datert 7.02.2017
Dokumenter til høring Høringsfrist var
6. desember 2017

Dokumenter fra høring av planprogram våren 2017

Planprogrammet for E39 Lyngdal vest–Sandnes var til høring i perioden 27.02.–28.04.2017. Det kom inn forslag til en ny indre vegkorridor på en strekning fra Moi til Bue, som berører arealer i Lund, Eigersund og Bjerkreim kommuner. En ny korridor ble ansett å være en vesentlig endring av forslaget til planprogram, og det ble derfor nødvendig med ny høring.
Høringsfrist var
28. april 2017

Planprogram

  • Dokumenter til planprogram

  • Video