Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om reguleringsplanen for fv. 410 Grødemveien 14. februar kl. 18.00–20.00, Randaberg kommunehus, kommunestyresalen.

Statens vegvesen vil presentere foreslått reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 410 Grødemveien. Vi går også igjennom vurderingene som er gjort. Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål. Representanter fra Statens vegvesen og Randaberg kommune vil delta.

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på Randaberg kommunes nettsider.

Planen kan også ses på servicetorget i kommunehuset i Randaberg. 

Frist for å komme med innspill er satt til 7.3.2019.

Spørsmål om planen kan rettes til

  • Statens vegvesen, telefon: 976 28 370 eller på e-post:
  • eller til kommunens saksbehandler på e-post eller telefon 908 29 333.
Aktuelt for fylke(r): Rogaland