Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for E39 Stord – Os, nærare bestemt frå Ådland til Svegatjørn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok 5. september 2019 kommunedelplanen for E39 Stord – Os etter alternativ F, dvs. ei sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes.

Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for det vedtekne alternativet. Reguleringsplan med tilleggsutgreiing er planlagt sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - våren 2022. Deretter skal planen ut på offentleg høyring før vedtak frå KMD.

Gå videre

Planar og dokument