Statens vegvesen ønsker å opprettholde god dialog og samarbeid med berørte naboer underveis i byggingen av E39 Svegatjørn–Rådal.

Nabokontakt

Har du spørsmål vedrørende prosjektet kan du ta kontakt med vår nabokontakt Solveig R. Sløveren, telefon 948 61 832 eller e-post:

E39 Svegatjørn–Rådal