Statens vegvesen ønsker å gjennomføre en forhåndsregistrering av hus og annen bygningsmasse som ligger innenfor et område på ca. 100 meter ut fra hver side av fremtidig tunneltrasé. Denne typen registrering utfører Statens vegvesen ved alle større anlegg. Formålet med denne registreringen er blant annet å få en status av hus og annet byggverk før sprengningsarbeidet begynner. Forhåndsregistreringen vil derfor være et nyttig sammenligningsgrunnlag ved eventuell innmelding av skadesaker fra husstander som man mener kan relateres til sprengningsarbeidene. Dette er et tilbud til huseiere om registrering og vil være til fordel for begge parter. Hus der registrering er nektet vil være vanskelig å vurdere i etterkant.

Statens vegvesen har leid inn Multiconsult AS til å utføre jobben. Bygningsbesiktigelsen vil foregå med video. Samtidig vil kommentarer bli snakket inn under opptakene. Bygningene vil bli besiktiget både innvendig og utvendig. All besiktigelse blir utført i henhold til regler gitt av Datatilsynet. Firmaet som skal gjennomføre selve forhåndsregistreringen skal fremvise firmalegitimasjon ved oppmøte. Beboerne som er aktuelle for forhåndsregistrering vil først få brev fra Statens vegvesen og deretter bli kontaktet av konsulentfirmaet for å avtale tidspunkt for befaring. Forhåndsregistreringen vil bli utført på noe ulike tidspunkt avhengig av hvor man bor i forhold til tunneltraséen. Firmaet er selvstendig i sin vurdering selv om arbeidet blir betalt av Statens vegvesen.

Sikre løse gjenstander

Vi vil oppfordre beboere til å sikre løse gjenstander når sprengningsarbeidet er i gang i nærheten. Selv små rystelser kan få gjenstander til å falle ned fra hyller, skap, reoler etc.
Husdyr vil også kunne føle seg usikre på grunn av rystelser, slik at de vil trenge ekstra oppmerksomhet i denne perioden. Særlig viktig er dette dersom dyr er alene hjemme.