E39 Svegatjørn–Rådal

Slik blir nyevegen - Informasjonsfilm om E39 Svegatjørn – Rådal (august 2015)

Video

K10 Svegatjørn–Fanavegen

Animasjonen startar i Os kommune og vi køyrer på ny E39 frå Svegatjørn, gjennom Skogafjellstunnelen, ut i Endalausmarka og vidare inn i Lyshorntunnellen til Rådal i Bergen kommune (publisert november 2014).

Video

K11 Rådal–Nordås–Flyplassvegen

Animasjonen startar i Rådal i Bergen kommune i dagsona mellom Lyshorntunnelen og Råtunnelen. Vidare viser den dagsonene ved Skeievatnet og Nordås, og køyring i dei ulike tunnelane (publisert november 2014).

Video