E39 Svegatjørn–Rådal

Slik blir nyevegen - Informasjonsfilm om E39 Svegatjørn – Rådal (august 2015)

Slik blir nyevegen - Informasjonsfilm om E39 Svegatjørn – Rådal frå august 2015 Video: Baezeni for Statens vegvesen 2015.

K11 Rådal–Nordås–Flyplassvegen

Animasjonen startar i Rådal i Bergen kommune i dagsona mellom Lyshorntunnelen og Råtunnelen. Vidare viser den dagsonene ved Skeievatnet og Nordås, og køyring i dei ulike tunnelane (publisert november 2014).

Animasjonen startar i Rådal i Bergen kommune i dagsona mellom Lyshorntunnelen og Råtunnelen. Videre viser den dagsonene ved Skjeievatnet og Nordås og kjøyring i dei ulike tunnele Video: Norconsult for Statens vegvesen november 2014.