Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samband med planleggingsarbeidet for E39 Volda-Furene utføre seismiske undersøkingar.

Det vert utført grunnundersøkingar med refraksjonsseismikk i det aktuelle området for tunnel på Furene og i Volda mellom Volda sjukehus og rundkøyring langs E39. Dette inneber tydelege smell i forbindelse med at fallodd treff bakken. Enkelte tydelege smell kan også forekome som følgje av små sprengladningar.

 

Refraksjonsseismikk inneber at ein målar kor raskt lyd går inn i lausmassar og fjell, og av det kan ein berekne kvaliteten på fjellet.

 

Undersøkingane vil foregå i tidsrommet fra 12.01.2017 og fram til 18.01.2017, med atterhald om ver- og temperaturtilhøve. Informasjonsbrev er sendt berørte partar i desember 2016.

 

Kontaktperson hos Statens vegvesen er Halgeir Dahle, tlf. 976 19 357.

Utstyr for seismiske undersøkingar ( Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal