I 2018 ble riksveg 93 både i Norge og Finland omklassifisert til europaveg. Nå går E45 fra Sicilia i sør til Alta i nord.

Video den nye E45

E45 Kløfta