Fem er invitert til å konkurrere om Skarvbergtunnelen

— Statens vegvesen har invitert fem entreprenører til å være med i konkurransen om å få bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 på vegen til Nordkapp. I august blir det klart hvem som leverer det laveste tilbudet, og etter planen starter byggearbeidet til høsten.

Stor interesse for å bygge Skarvbergtunnelen

— Ni entreprenører har meldt sin interesse for å være med i konkurransen om å bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark. Av disse skal Statens vegvesen velge ut inntil fem firma som anses best kvalifisert for jobben.

Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

— De forberedende arbeidene til den nye Skarvbergtunnelen på E69 er i full gang. Selve byggeoppdraget legges ut på anbud neste år, men siden i sommer har Repvåg Kraftlag jobbet med strømforsyning til den nye tunnelen.

Varsel om oppstart av regulering E69 Ny Skarvbergtunnel

— Statens vegvesen vil i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 4-1, og i samarbeid med Porsanger kommune, starte regulering av E69 Ny Skarvbergtunnel. Reguleringen vil også omfatte område for deponering av overskuddsmasser fra veganlegget.