Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Kontrakten for bygging av den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp ble underskrevet i dag.

Det er Skanska Norge AS som skal bygge den nye tunnelen og tilhørende veger. Kontrakten har en verdi på 622 millioner kroner. Den ble undertegnet i Bodø fredag 11. januar av regionvegsjef Turid Stubø Johnsen og regiondirektør Trond P. Valeur i Skanska Norge.

- Jeg er glad for at arbeidet nå kan settes i gang. En ny tunnel gjennom Skarvberget innebærer at vi får en tryggere og bedre vegforbindelse på en av de mest skredutsatte og krevende strekningene i hele Norge. Faktisk er det få steder i verden som holder vegene åpne hele året under så tøffe forhold som vi har på E69, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

Den nye tunnelen blir 3,5 kilometer lang, og vil gå lenger inn i fjellet enn dagens tunnel. Dermed fjernes en svært skredutsatt strekning, som blant annet medvirket til at Nordkapp kommune sist vinter var isolert i flere døgn. I tillegg til tunnelen skal det bygges 3,8 kilometer ny veg nord for tunnelen.

Skanska regner med å starte tilrigging i februar/mars, mens spaden går i jorda en måned senere.

Nye Skarvbergtunnelen åpnes etter planen mot slutten av 2021.

Skarvbergtunnelen skal erstattes av en ny tunnel lenger inn i fjellet. Med det tas trafikantene bort fra det som er en skredutsatt vegstrekning. Foto: Kari Karstensen
E69 Skarvbergtunnelen skal erstattes med en ny tunnel lenger inn i fjellet.

Fra venstre: prosjektsjef Roar Sve, regiondirektør Trond P. Valeur, prosjektleder Ivar Kaino og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen
Kontraktssignering på regionvegkontoret i Bodø. Fra venstre: prosjektsjef Roar Sve, regiondirektør Trond P. Valeur (begge fra Skanska), prosjektleder Ivar Kaino og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. Foto: Marius Skjerve Staulen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark