Det nærmer seg gjennomslag

— I løpet av et par måneder vil drivingen av tunnelen på strekningen Storsandnes-Langnesbukt være ferdig.