Snart er hele prosjektet E6 Alta vest ferdig.

Parsellen Storsandnes–Langnesbukt er den eneste som gjenstår i prosjektet, og nå er åpningsdatoen satt: den 3,4 kilometer lange Ailegastunnelen åpner torsdag 22. november. Datoen er satt med forbehold om at sikkerhetsgodkjenningen går som planlagt.

–Det siste som gjenstår på anlegget nå er testing av alle sikkerhetssystemer inne i tunnelen, blant annet nødnettet og kommunikasjonslinjene til Vegtrafikksentralen, forteller prosjektleder Ivar Kaino i Statens vegvesen.

Åpningen av tunnelen vil alene gjøre E6 ca. 4,5 kilometer kortere. Hele prosjektet E6 Alta vest korter ned europavegen med 13,5 kilometer.

–Vi overlater til trafikantene en langt mer trafikksikker veg enn den gamle, og i tillegg er tidsbesparelsen betydelig. Ikke bare fordi nye E6 er kortere, men også fordi den er av en helt annen standard, sier Kaino.

Statens vegvesen kommer tilbake senere med program for åpningsmarkeringen.

 

(I en tidligere utgave av denne saken ble det oppgitt at parsellen korter ned E6 med tre kilometer. En kontrollmåling viser at besparelsen er større, og saken er derfor oppdatert.)

Såfremt sikkerhetstestingen går som planlagt, åpner Ailegastunnelen 22. november. Foto: Tor Sverre Andersen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark