Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 22. november ble Ailegastunnelen og resten av parsellen E6 Storsandnes–Langnesbukt åpnet for trafikk.

Strekningen er en del av prosjektet E6 Alta vest, hvor det viktigste elementet er den 3,4 kilometer lange Ailegastunnelen. Den tar trafikantene bort fra skredutsatte områder og korter ned E6 med ca. 4,5 kilometer.

–For trafikantenes sikkerhet er Ailegastunnelen et svært viktig tiltak. Prosjektet sikrer også bedre fremkommelighet og styrket regularitet, ettersom den gamle vegen ofte måtte holdes stengt på grunn av skred eller skredfare, sier prosjektleder Ivar Kaino i Statens vegvesen.

I tillegg til tunnelen er det på delstrekningen bygget ca. 1,2 kilometer veg i dagen. Det er Leonhard Nilsen & Sønner AS som har vært hovedentreprenør, mens LOS Elektro AS har stått for elektroarbeidet.

Betydelig kortere reisevei

Til sammen har prosjektet E6 Alta vest kortet ned europavegen med hele 13,5 kilometer. Legger man til tunnelene gjennom Sørkjosfjellet og Nordnesfjellet i Nord-Troms, som åpnet henholdsvis 2. februar og 10. november i år, er E6 mellom Alta og Skibotn nå 2,3 mil kortere enn den var for bare få år siden.

–De tre prosjektene representerer et betydelig løft for framkommeligheten og trafikksikkerheten for E6-trafikantene i nord, og knytter Troms og Finnmark tettere sammen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Om Alta vest

Prosjektet E6 Alta vest strekker seg over nærmere fem mil, og består av seks delstrekninger. Byggingen startet allerede i 2006 i parsellen Langnesbukt–Jansnes, som sto ferdig i 2008. Prosjektet fikk full finansiering i 2010, og siden 2011 har det vært kontinuerlig byggeaktivitet frem til i dag. Delstrekningene har blitt åpnet fortløpende.

Til sammen er det bygget 37 kilometer ny europaveg på strekningen Storsandnes–Alta, gjennom syv tunneler og over åtte bruer, hvorav den lengste er Kåfjordbrua.

Totalkostnaden for prosjektet ender på rundt tre milliarder kroner.

Ailegastunnelen er 3,4 kilometer lang. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland