Det er Nye Veier AS som fra høsten 2018 har ansvar for planlegging og utbygging av vegen - se nyeveier.no

E6 fra Mjøsbrua (Biri) til Øyer skal bygges ut til firefeltsveg. Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplaner for hele strekningen.

Nye Veier AS overtar:

Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Biri–Øyer til firefeltsveg gjennomføres av Nye Veier AS. Spørsmål om strekningen rettes dit.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gjøvik, Lillehammer, Øyer
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat, Bompenger

E6 Biri-Øyer © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nye veier

E-post:
Sist oppdatert: