Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Biri–Øyer til firefeltsveg gjennomføres av Nye Veier AS (nyeveier.no). Spørsmål om strekningen rettes dit.

E6 fra Mjøsbrua (Biri) til Øyer skal bygges ut til firefeltsveg. Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplaner for hele strekningen.

Det er Nye Veier AS som fra høsten 2018 har ansvar for planlegging og utbygging av vegen - se Nye Veier AS ( nyeveier.no).

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gjøvik, Lillehammer, Øyer
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat, Bompenger

E6 Biri-Øyer © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nye veier AS

Ny prosjekteier
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert: