Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for Vestersivegen i Grane kommune ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist 17. mars 2021.

Planforslaget

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en utbygging av ny E6 på strekningen Svenningelv–Lien. Planforslaget med tilhørende illustrasjoner og utredninger finner du:

Folkemøte

Grunnet smittevernhensyn kan det dessverre ikke gjennomføres et offentlig folkemøte. Vi oppfordrer høringspartene til å ta direkte kontakt ved spørsmål eller ønske om et digitalt møte. I et digitalt møte kan Statens vegvesen bl.a. vise 3D-modeller og reguleringsplan på flyfoto.

Merknader

Merknader/innspill til planforslaget kan sendes innen 17.03.2021:

  • med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller med e-post til innen 17.03.2021

Ta gjerne kontakt med plan- og prosjekteringsleder Børge Steinmo Johnsen på telefon 918 31 718 eller e‐post: hvis du har spørsmål.

 

Oversiktsbilde planområdet Vestersivegen
Oversiktsbilde planområdet Vestersivegen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Nordland