Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet tar med Letnes Entreprenør AS, Nærøysund Entreprenør AS og Peab Anlegg AS videre i konkurransen om kontrakten om byggingen av E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger.

Før fristen gikk ut 23. juli hadde seks entreprenører meldt interesse for å delta i anbudskonkurransen. De tre som ikke er med videre etter prekvalifiseringen er:

  • Contexo AS
  • Oddmund Groven AS
  • Tverås Maskin & Transport AS

Vurderer å akseptere første tilbud

Letnes Entreprenør AS, Nærøysund Entreprenør AS og Peab Anlegg AS har nå fått invitasjon til å levere sitt første tilbud innen 31. august.

- Dette er i utgangspunktet en anbudskonkurranse med forhandlinger, men siden E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er en relativt liten og ukomplisert utbygging vurderer vi å innstille en entreprenør allerede etter første tilbud. Årsaken til det er at vi ønsker å starte opp så snart som mulig, og før vinteren setter inn, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Kontrakten er en utførelsesentreprise (enhetspriskontrakt). I tillegg til pris vil også leverandørenes plan for gjennomføring av oppdraget og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på anlegget bli vektlagt. Det vil si at det er den entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet som vil bli tildelt oppdraget.

Ønsker å komme i gang før vinteren

Dersom anbudskonkurransen blir avholdt uten forhandlinger er målsettingen å inngå avtale med en av leverandørene i månedsskiftet september/oktober, med mulig anleggsstart i november.

En eventuell forhandlingsfase vil ta om lag to uker. Det vil da settes en frist for levering av endelige tilbud før forhandlingene avsluttes. Denne fristen vil være lik for alle som deltar i konkurransen.

- Ved eventuelle forhandlinger kan vi risikere at anleggsstart først blir sent i november eller senere, og det vil i tilfelle kunne sette prosjektet i en vanskelig situasjon. Det er viktig at vi kommer i gang før vinteren, slik at vi får etablert oss på anleggsstedet før snøen kommer og ikke minst slik at vi får avsluttet byggingen i elveløpet før det blir stor vannføring i Fjerdingelva og Litlåa til våren, sier Johnsen.

Om prosjektet

E6 Fjerdingelvbrua er en strekning på ca. 900 meter. Parsellen er i Grong kommune i Trøndelag, og er en del av prosjektet E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

I kontrakten inngår det bygging av ny bru over Fjerdingelva og ny kulvert over elva Litlåa, samt oppgradering av tilstøtende veger.

Byggetiden for E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding våren 2022.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag