Bussene som i dag følger E6 må kjøre ut på et eget kollektivfelt (rampe) for å kunne stoppe ved bussholdeplassen på Furuset. Dagens busser har blitt høyere siden den gang kollektivfeltet ble bygd. Dagens bussfelt ligger høyere enn kjørebanen på E6. Dette muliggjør en senking av bussfeltet.

Arbeidet vil omfatte graving, sannsynligvis spregning, massetransport, senking av kabler, rørledninger og kummer.

Videre: oppbygging av nytt bussfelt, med kanstein, asfaltering, oppsetting av skilt mv. Bussholdeplassen skal reetableres.

Illustrasjonsbilde E6 bussholdeplass Furuset.
Illustrasjonsbilde E6 bussholdeplass Furuset. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
300 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
10 mill. kr.
Antatt åpnet:
Høst 2023

E6 Furuset, bussholdeplass © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ole-Martin Moen

Prosjektleder
Telefon:
48233169
E-post:

John Kristian Braatorp Ricardi

Byggeleder
Telefon:
94157071
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre