Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag kunne spaden endelig settes i jorda for bygging av ny E6 gjennom Helgeland.

E6 Helgeland nord er det første del av utbyggingspakken E6 Helgeland.

- Denne dagen har vi gledet oss til lenge. E6 Helgeland er et viktig prosjekt både for regionen og landsdelen. Den nye europavegen vil sikre bedre fremkommelighet, kortere reisetid og tryggere ferdsel for næringsliv og øvrige trafikanter. Med oppstart i nord er vi endelig i gang med den storstilte utbyggingen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Oppstarten ble markert onsdag med tre symbolske spadetak ved Skamdal i Rana, av regionvegsjefen, konsernsjef Albert Kr. Hæhre i Hæhre Entreprenør AS og statssekretær Tom Cato Karlsen.

                                                 
Første etappe

E6 Helgeland nord består av i alt ti delprosjekter, langs den 125 kilometer strekningen fra Korgen til Bolna på Saltfjellet. Totalt skal det bygges 62 kilometer veg, hvorav 47 kilometer er utbedring av eksisterende E6.

Arbeidet starter på strekningen Urlandå - Skamdal mellom Hemnes og Rana kommune.

- Strekningen er 4,3 kilometer lang. Den nye vegen skal delvis bygges i eksisterende vegtrasé og dels legges i nytt terreng. Gjennom vinteren jobbes det i hovedsak utenfor dagens E6, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

Parsellen Urland - Skamdal skal etter planen være klar for åpning i september 2017. Oppstart på andre strekninger i delprosjektet vil skje fortløpende.

Hele strekningen E6 Helgeland Nord er planlagt ferdig i 2019.

Utviklingskontrakt

Hæhre Entreprenør AS skal både prosjekterer og bygge den nye vegen. I tillegg skal entreprenøren ha ansvaret for å drifte og vedlikeholde hele strekningen samt E12 til Sverige de neste 15 årene. Kontrakten har en verdi på 1,9 milliarder kroner.

Det er første gang Statens vegvesen inngår en kontrakt av denne typen.

Dagens E6

Dagens E6 er smal og svingete med til dels dårlig bæreevne og periodevis redusert framkommelighet. Dette skaper problemer for trafikanter og påfører næringslivet store kostnader.  Den dårlige standarden påvirker også trafikksikkerheten.
Samtidig er Helgeland et tyngdepunkt i Nord-Norge innen prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og olje- og gassaktivitet.

Regjeringen har oversendt Stortinget forslag til vedtak om bygging av E6 Helgeland sør, som omfatter den 130 kilometer lange strekningen fra Nord-Trøndelag grense til Korgen. Her skal det bygges rundt 80 kilometer ny veg. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 4 milliarder kroner, og byggestart er planlagt til høsten 2016.

statssekretær Tom Cato Karlsen regionvegsjef Torbjørn Naimak entreprenør Albert Kristian Hæhre
Statssekretær Tom Cato Karlsen, regionvegsjef Torbjørn Naimak og konsernsjef Albert Kristian Hæhre tar de første symbolske spadetakene for E6 Helgeland. Foto: Jan Fredrik Eliassen, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland