I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for E6 Åkvik-Mjåvatn i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 30. oktober–11. desember 2017.

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte.

Plandokumentene kan du laste ned her

Papirutgaver er utlagt:

  • Vefsn kommune, Rådhuset
  • Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Spørsmål

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved:

  • Børge Johnsen, tlf. 91 83 17 18, e‐post:
  • Stefan Kersting, tlf. 75 58 61 30, e‐post:

Folkemøte

Statens vegvesen vil presentere planforslaget på et åpent folkemøte. Møtet avholdes den 15. november 2017 kl. 19.00 på Sandvik folkehøyskole.

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes direkte til eventuelt Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ innen 11.12.2017.

Planområde. Illustrasjon
Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland