Beskrivelse av prosjektet

Detaljreguleringen skal oppheve reguleringsplan for Flyum til Kappfjelli, vedtatt i 2013.Den nye planen har flere endringer. Dette gjelder:

  • Det planlegges for fartsgrensen 90 km/t på store deler av parsellen
  • Gjennomgang av løsninger for reindriftsnæringen
  • Utvidelse av planområdet i retning nord til Lille Majavatn
  • Håndtering av drivsnøproblematikken
  • Håndtering av hekkeområdet Hansmyra

Reguleringsplan til høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring i tiden 25.03.2021-09.05.2021. Plandokumentene kan du finne her: