Lille Majavatn til Brenna ble åpnet for trafikk 26. november 2020.

E6 Lille Majavatn–Brenna © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen er på ca. 18,4 kilometer, og er med det den lengste i prosjektet E6 Helgeland. Ny veg følger eksisterende trasé på halvparten av strekningen, mens vi bygger den andre halvparten i ny veglinje.

Detaljreguleringen for strekningen ble vedtatt i Grane kommunestyre 22. juni 2016. Nå ønsker Statens vegvesen sammen med Grane kommune og BetonmastHæhre å videreutvikle E6 på strekningen Lille Mjavatn–Brenna. Reguleringsplan for E6 Mjavatn–Brenna til offentlig ettersyn, høringsfrist var 27. april 2018.

Foto: Statens vegvesen