Stort engasjement på folkemøtene

— I snitt drøyt hundre personer møtte opp på hvert av folkemøtene i forbindelse med planlegging av fem mil ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer.

Informasjonsmøter om fem mil ny E6

— I mai og juni blir det informasjonsmøter om vår foreløpige anbefaling av ny E6 fra Åsen i Levanger, gjennom Verdal og Inderøy og til Mære i Steinkjer.

Spørsmål og svar om fem mil ny E6

— Å planlegge vegprosjekt er en omfattende oppgave, som går over mange år. Her hjelper vi deg med noen vanlige spørsmål og svar.