Kommunene har fastsatt planprogrammet

— Kommunestyrene i Levanger, Verdal og Inderøy samt formannskapet i Steinkjer har i møter i september 2016, fastsatt planprogrammet for E6 Åsen nord–Mære.

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

— Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om offentlig ettersyn av planprogram.