Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Kommunestyret i Inderøy vedtok Statens vegvesen sin anbefalte linje.

Statens vegvesen sendte kommunedelplan for ny E6 Åsen nord–Mære til kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer den 19. desember 2017.

Inderøy kommune behandlet kommunedelplanen første gang i møte 16. mai 2018. Formannskapet vedtok å legge planforslaget ut til høring. I tillegg vedtok formannskapet å legge ut en alternativ linje forbi Røra.

Kommunestyret i Inderøy sluttbehandlet planen i møte 10. desember 2018. 

Se vedtak og plandokumenter her

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag