Prosjektet er ferdig bygd.

Ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6 fra Kvam sentrum oppover bakkene til avkjørsel til Nedre Grøtan. Dette er en strekning på ca 1,5 km.

Kart som viser planstrekningen.
Planstrekning. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Steinkjer
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
1500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
26 millioner
Oppstart:
2019

E6 Kvam–Grøtan, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Andre Staberg

Byggeleder
Telefon:
997 77 042
E-post:
Sist oppdatert: