3D-animasjon viser en ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6:

E6 Kvam–Grøtan, gang- og sykkelveg