E6 Indre Nordnes–Skardalen ble åpnet for trafikantene lørdag 10. november 2018.

Prosjektet omfattet bygging av en tunnel gjennom Nordnesfjellet, en ny bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til E6. I tillegg ble det bygget ca. én kilometer ny europaveg gjennom Manndalen og rundt Manndalsklubben samtidig som det lokale vegnettet ble rustet opp.

Nye E6 er tryggere, mer framkommelig og åtte kilometer kortere enn den gamle og skredfarlige vegen rundt fjellet.

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Kåfjord
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Oppstart:
2014

Tunnelen skal gå gjennom Nordnesfjellet, og reduserer avstanden mellom nord og sør med åtte kilometer. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Prosjekteier
Telefon:
975 43 088
E-post:

Ivar Kaino

Prosjektleder
Telefon:
992 77 769
E-post:

Sist oppdatert: