Torsdag denne uka flyttes trafikken i Manndalen tilbake på E6 igjen, etter åtte måneder med omkjøring.

Europavegen gjennom Manndalen sentrum, en strekning på ca. én kilometer, er oppgradert til moderne standard. Entreprenør Contexo har også bygget nytt kryss til havneområdet og fv. 331, samt en undergang under E6 for gående og syklende.

I byggetiden har Sentrumsvegen, som går parallelt med E6, blitt brukt som omkjøringsveg. Når trafikken nå flyttes ned på europavegen igjen, starter entreprenøren jobben med å oppgradere deler av det kommunale vann- og avløpsanlegget.

- Dette arbeidet skjer i samarbeid med kommunen. Det kommer til å bli en god del graving i sentrumsområdet den neste tiden, sier byggeleder Hans Erling Rekkbø i Statens vegvesen.

Mer asfaltering gjennom sommeren

Fortsatt gjenstår noe etterarbeid langs E6, blant annet merking av vegbanen. Fartsgrensen vil derfor være redusert fra 70 til 50 km/t de neste månedene. Videre nordover jobber Contexo med oppgradering av vegen fram til og rundt Manndalsklubben.

- Her skal asfalten freses opp, grunnen stabiliseres og vegen jevnes ut. Så legger vi et nytt toppdekke med asfalt. I praksis får vi en helt ny veg videre rundt Manndalsklubben, sier Rekkbø.

De siste månedene har E6 i området vært nattestengt i forbindelse med at entreprenøren har utført sprengningsarbeid i fjellskjæringen på siden av vegen. Dette arbeidet er nå ferdig, og nattestengningene er opphørt.

Ferdig i oktober

- Trafikantene vil fortsatt merke anleggsaktiviteten. Strekningen vil være lysregulert, og du må belage deg på noe ventetid. Vi regner med å være ferdige med asfaltarbeidet i løpet av august, sier Rekkbø.

Arbeidet som pågår i Manndalen er en del av prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen, hvor det viktigste elementet er den 5,8 kilometer lange tunnelen gjennom Nordnesfjellet. Prosjektet skal i sin helhet være ferdig i oktober i år.

Contexo AS har kontrakten for arbeidet i Manndalen sentrum, mens entreprenørfellesskapet Marti Contractors/Iav har bygget tunnelen. Mesta Elektro har elektrokontrakten i tunnelen.

Sjekk trafikkmeldingene før du drar

Nå i sommerperioden pågår det gjerne mer vegarbeid enn normalt, i hele landet. Noen kilometer sørøst for Manndalen pågår sikkerhetsoppgradering av Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen, noe som gir redusert fremkommelighet og noe ventetid for trafikantene.

Statens vegvesen anbefaler deg alltid å sjekke trafikkmeldingene før du legger ut på vegen. Du finner dem på 175.no.

Den gamle vegen rundt Nordnesfjellet er meget skredutsatt. Prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen gjør reisen både tryggere og kortere © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
E6 gjennom Manndalen sentrum er så godt som ferdig. Hele prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen åpner senere i år. Foto: Hans Erling Rekkbø
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark