Lørdag 10. november ble prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen overlatt til trafikantene.

Flere hundre mennesker møtte opp for å være med på åpningen, som ble markert på torget i Manndalen.

–Vi synes det er veldig hyggelig at såpass mange ville være med på feiringen. Dette er en dag mange har ventet lenge på. Den gamle vegen rundt fjellet er meget skredutsatt, så dette er et viktig prosjekt med tanke på trafikantenes sikkerhet. I tillegg korter prosjektet inn E6 med hele åtte kilometer, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Nordnestunnelen er 5,8 kilometer lang. Prosjektet omfatter også en ny bru over Manndalselva, nødvendige tilknytninger til E6 og ny europaveg gjennom Manndalen og rundt Manndalsklubben. I tillegg er om lag to kilometer kommunal- og fylkesveg rustet opp, og vest for Nordnesfjellet er det bygget en ny rasteplass med døgnhvilefasiliteter.

Det er Marti Nordnes DA som har vært hovedentreprenør i prosjektet. Mesta har gjort elektroarbeidet mens Contexo AS har vært entreprenør for arbeidet i Manndalen sentrum.

Kostnaden for prosjektet er ca. 1,1 milliarder kroner (2018).

Den gamle vegen rundt Nordnesfjellet er meget skredutsatt. Prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen gjør reisen både tryggere og kortere © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Den nye brua over Manndalselva er 100 meter lang. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark