Datoen for åpning i prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen er fastsatt.

Åpningen av den 5,8 kilometer lange tunnelen gjennom Nordnesfjellet skjer lørdag 10. november.

Statens vegvesen kommer tilbake med detaljene rundt åpningsmarkeringen senere.

Om prosjektet

Foruten tunnelen gjennom Nordnesfjellet omfatter prosjektet bygging av en ny bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til dagens E6. Det er arbeidsfellesskapet Marti Contractors/Iav som er hovedentreprenør. Mesta Elektro har stått for elektroarbeidet i tunnelen.

I delprosjektet Manndalen sentrum har Contexo AS bygget ca. én kilometer ny E6 fra den nye brua og utbedret om lag to kilometer kommunal veg, samt noe fylkesveg. I tillegg har de bygget en rasteplass med døgnhvilefasiliteter på vestsiden av fjellet.

Prosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen korter ned E6 med rundt åtte kilometer.

Slik ser det ut inne i Nordnestunnelen. Den åpner 10. november. Foto: Ingunn Syrstad

Tunnelportal og ny bru over Manndalselva i Manndalen, Nord-Troms.
Det nye veganlegget er snart klart til bruk. Her ser du den nye brua over Manndalselva og tunnelportalen i bakgrunnen. Foto: Ingunn Syrstad
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark