Arbeidet med den nye brua med tilstøtende veger på E6 over Nyelv/Ođđajohka i Nesseby kommune er nå avsluttet. Brua ble satt i trafikk i september 2017, og hele anlegget ble overlevert fra entreprenøren Veidekke Entreprenør AS i oktober.

Den nye brua er en trespenns platebru på 67 meter. Brua ligger 25 meter oppstrøms fra den gamle. I tilknytning til vegen er 950 meter av vegen lagt om og utbedret. En del av den gamle strekningen er bygd om til kommunal tilførselsveg for boliger i området.

Det er også etablert en rasteplass på østsida av elva mot Varangerfjorden. Håndhugget stein fra landkar på den gamle brua blir brukt som avgrensning på parkeringsplass og til trapp i terrenget.

Det er også utført utbedringer i terrenget ved Svanevann og Saravatn, 9 kilometer nærmere Kirkenes. Masse er fjernet for å forbedre sikten og lette brøytingen. Mesteparten av massene er bearbeidet og brukt på Nyelv-anlegget.

Bakgrunnen for prosjektet er at den gamle brua ved Nyelv var i dårlig forfatning, med skader som ikke kunne repareres. I tillegg var brua smal og flomutsatt.

 

I tillegg til ny bru, er nær en kilometer av E6 lagt om ved Nyelv i Nesseby.

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Nesseby
Fylker:
Troms og Finnmark
Lengde:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
35 millioner
Oppstart:
2016
Antatt åpnet:
September 2017

E6 Nyelv bru og tilstøtende veger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kaare Ramberg

Prosjektleder
Telefon:
97648113
E-post:

Ole Kleven

Byggeleder
Telefon:
99798545
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre