Statens vegvesen inviterte alle beboere i de berørte områdene på Fjellhus, Ulven og Teisen til et åpent informasjonsmøte om de nye planene for E6 Oslo øst.

I forbindelse med planprogrammet for E6 Oslo øst har vi utarbeidet et nytt forslag til tunnel fra Abildsø med tilkobling til E6 Strømsveien i området ved Fjellhus. Det nye alternativet vil berøre boligområdene på Teisen, Fjellhus og Ulven. Derfor inviterte prosjektet dem til informasjonsmøte på Kuben Yrkesarena. Der fikk de presentert planene og mulighet til å snakke med dem som planlegger prosjektet. 

Presentasjonen fra møtet finner du her.

Se også faktaark om prosjektet.

Planleggingsleder Jan Terje Løitegård presenterer den planlagte løsningen på Teisen.
Aktuelt for fylke(r): Oslo