Strindheimtunnelen åpnet 24. juni 2014. Ny stamveg i Trondheim og i Stjørdal. Byggetid 2009-2014.

Parsellen Nidelv bru–Grillstad er en fortsettelse av Nordre avlastningsveg østover. Nordre avlastningsveg ender ved Pirbrua, og da videreføres vegen gjennom dette prosjektet til Grillstad ved krysset til Omkjøringsvegen/E6.
Kart Trondheimsparsellen (PDF)

Parsellen Værnes–Kvithammar er en forbedret stamvegforbindelse fra flyplasskrysset (Værnes) i sør, forbi Stjørdal sentrum med tilhørende påkobling til E14 fra Meråker/Storlien og nordover til Kvithammar. Kart Stjørdalsparsellen (PDF)

E6 Trondheim-Stjørdal

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Malvik, Stjørdal, Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
Ca. 5 km i Trondheim og ca. 5 km i Stjørdal
Omfang:
ca.10 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2006-2015
Totalkostnad:
3,50 milliarder. (2008-kroner) Fordelt: 2750 mill på Trondheimsparsellen og 750 mill på Stjørdalsparsellen. Statlig bidrag er iht NTP kr 730 mill, resterende med bompengeinnkreving. I tillegg Pirbrua ca. 150 mill kr.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
91 51 28 85
E-post:
Sist oppdatert: