Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018–23. Prosjektet er oppført med bevilgning for byggestart i løpet av 2023. Det må tas forbehold om finansiering og prioritering inn i neste handlingsprogramperiode.

Reguleringsplan for "Innfartsparkering ved Jonstenkrysset" er lagt til offentlig ettersyn, frist for merknader 1. august 2021.

Ved Jonsten i Råde møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk av kollektivtrafikken. Som del av prosjektet vil det også vurderes bedre tilrettelegging for kollektivholdeplassene.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Råde
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat

Jonstenkrysset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Knut Westerbø

Planleggingsleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre