Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger fram reguleringsplan for E6/Rv. 110 - innfartsparkering ved Jonstenkrysset til offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 1 2.1 0.

Planarbeidet utføres i samarbeid med Råde kommune og Viken fylkeskommune.

Bakgrunn

Statens vegvesen har et mål om å få flere til å samkjøre og bruke kollektivtilbudene som eksisterer i Viken. I den forbindelse er det ønskelig å tilrettelegge bedre for at flere vil samkjøre til jobb/aktiviteter samt bruke kollektivtrafikken.

Ved Jonsten i Råde møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk av kollektivtrafikken. Som del av prosjektet vil det også vurderes bedre tilrettelegging for kollektivholdeplassene.

Planforslaget og merknadsfrist

Plandokumentene er lagt som vedlegg til nederst på denne siden, se under "Last ned".

Ta kontakt med planleggingsleder hvis det er ønskelig å få tilsendt plandokumentene per post.

Merknader til planarbeidet sendes innen 1. august 2021 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Oversendelsen må merkes «20/166253».

Åpent møte via Teams

Det blir åpent møte via Teams den 10.06.2021 kl 1800.
Ta kontakt med planleggingsleder for å få tilsendt link til teams-møtet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte: Planleggingsleder Knut Westerbø, tlf. 97 46 74 38, E‐post: 

Aktuelt for fylke(r): Viken