Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen igangsatt planarbeid for etablering av innfartsparkering ved E6, rv. 110 og fv. 118 Jonstenkrysset i Råde kommune.

Ved Jonsten i Råde møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk av kollektivtrafikken. Som del av prosjektet vil det også vurderes bedre tilrettelegging for kollektivholdeplassene.

Innspill

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 15. desember 2020 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller til

Oversendelsen merkes «E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset, saksnr: 20/166253».

Kontaktperson: planleggingsleder Knut Westerbø, tlf. 974 67 438, e-post:

Planområdet:

Kart planområdet Jonstenkrysset
Planområdet E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset. Kart: Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Viken