Trafikksikkerhetstiltak i Sel kommune. Prosjektet skal bedre trafikksikkerheten ved et meget uoversiktlig kryss mellom E6 og lokalvegen Verkensbakkein på Selsverket.

Prosjektet stod ferdig i desember 2020. Bare asfaltering av lokalvegen og gang- og sykkelvegen under brua gjenstår, og istandsetting av området under brua. Det skal gjøres våren 2021.

Dette er bygd 

  • Ca. 600 meter ny lokalveg (erstatning for tidligere Verkensbakkein som endte i trafikkfarlig kryss rett nord for brua) 
  • Ny bru med tilhørende justering av veglinje 
  • Ny gang- og sykkelveg under brua for å sikre trygg kryssing av E6
  • Nytt overvannssystem som skal håndtere alt vann i lukket system så grunnvannskilden ikke blir påvirket ved ulykker etc.

Ny bru

  • Lengde 42 meter
  • Bredde 15 meter (inkl. 10 meter kjørebane, 3,5 meter gang- og sykkelveg)

Byggherre 

  • Statens vegvesen

Entreprenør 

  • Stian Brenden Maskinservice AS, med underentreprenør Christie & Opsahl på bruarbeider
E6 Selsverket

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Sel
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2012-2015
Totalkostnad:
76 millioner
Oppstart:
Februar 2020
Antatt åpnet:
Desember 2020

Selsverket. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Henrik Eineteig Wedum

Byggeleder
Telefon:
996 41 743
E-post:

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
416 19 694
E-post:

Sist oppdatert: