Sel kommune

Planen omfatter flere trafikksikkerhetstiltak på Selsverket:

  • Omlegging av nedre del av Verkensbakkane
  • Nytt kryss mellom E6 og Verkensbakkane, med noe oppfylling vest for dette.
  • Ny bru på E6 over Ula
  • Ny turveg under E6, sammen med ny bru
  • Ny adkomstveg til gnr/bnr 238/1og240/1

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 15.05. til 01.07.2014. Planmaterialet er også tilgjengelig hos Statens vegvesen, regionkontoret på Lillehammer og hos Sel kommune. Her vil det også ligge en teknisk plan til orientering.

Åpen kontordag

Det blir åpen kontordag på rådhuset i Sel (kommunestyresalen) 3. juni, kl. 15-17. Der blir det orientering om planen og anledning til spørsmål.

Merknader og spørsmål

Uttaler til planen kan sendes - innen 1. juli 2014 - til: Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer eller til merket "Trafikksikkerhetstiltak Selsverket".

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Gyda Austin, tlf. 61 27 14 58,

Videre arbeid

Når høringsfristen har gått ut, vil Statens vegvesen vurdere innkomne merknader og ta stilling til videre oppfølging. Endelig planforslag, med saksinnstilling, blir sendt Sel kommune, som sluttbehandler og vedtar planen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet